Informationsbrev ökade redovisningen av kapitalinkomster

– I den här studien ville vi undersöka vilken effekt ett informativt brev kan ha. Vi ser en effekt bland kvinnor som tidigare inte redovisat alla utländska inkomster, medan effekten bland män är osäker, säger Nikolay Angelov, analytiker vid Skatteverket som ansvarat för studien.

Skatteverket har sedan många år omfattande automatiserat informationsutbyte med skattemyndigheter i andra länder. På det sättet får Skatteverket information om räntor och utdelningar från utlandet, som ska deklareras i Sverige. Men uppgifter från utlandet kan oftast inte förifyllas i deklarationen, på samma sätt som motsvarande inkomster från Sverige, eftersom utbytet sker med fördröjning.

I studien skickades personliga digitala brev till 500 slumpmässigt utvalda personer som alla hade haft utländsk utdelning. I breven fick skattebetalarna veta att Skatteverket har information om att de haft utländska kapitalinkomster förra året och därför kan ha det även i år. De fick därefter information om en hjälptjänst som underlättar när de ska deklarera inkomsterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply