Införande av intensivår

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att införa etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare från och med den 15 april 2021 i ett intensivår.

Läs mer

Inlägget Införande av intensivår dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply