Industrins orderingång

Statistikmyndigheten (SCB)  rapporterar om en ökning av den totala orderingång- inom industrin med 25,1 procent i december 2022 jämfört med november och 24,9 procent i jämförelse med december 2021.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply