Indrivning återkrav

Myndighetsbeslut om återkrav från förvaltningsmyndigheter kan ske direkt via Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslut genom utmätning från och med  den 1 september 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply