Idéburna organisationer – Srf konsulterna

Publicerat 23 november, 2022

Kammarkollegiet kommer från och med den 1 januari 2023 ge idéburna organisationer, exempelvis stiftelser, möjlighet att vara med i ett frivilligt register för att bli bättre synliggjorda.

Läs mer