Hushållens inkomstutveckling

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en starkare inkomstutveckling under 2021 efter några svagare år, med lägst ökning under 2020. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply