Hotell och restauranger har beviljats mest omställningsstöd

Skatteverket har analyserat första hälften av den aktuella ansökningsperioden för omställningsstödet utifrån branscher och geografi. Knappt 6 000 företag har fått i genomsnitt 47 000 kronor i stöd.

Det är fortfarande hotell och restauranger samt transportföretag som får mest stöd. De står för 30 respektive 18 procent av de beviljade stödpengarna för maj, juni och juli. Det motsvarar nästan 84 miljoner till hotell och restauranger och drygt 50 miljoner till transportföretag.

På tredje plats hamnar handeln. Där har cirka 750 företag fått dela på 30 miljoner av sommarens omställningsstöd.

Sett till minskad omsättning har de stöttade hotell- och restaurangföretagen tappat 72 procent under maj, juni och juli i år jämfört med samma månader i fjol. För transportbranschen är motsvarande siffra 71 procent.

– Kraven för att få stöd är att omsättningen minskat med minst 40 procent i maj och 50 procent i juni och juli, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Att det verkliga tappet är så mycket större visar hur hårt pandemin drabbar vissa företag.

Geografiskt är det fortfarande företagen i storstadsområdena som beviljats flest stöd. Företagen i Stockholmsregionen har fått 117 miljoner. På andra plats kommer Västra Götaland med närmare 48 miljoner. Företag i Skåne har fått drygt 25 miljoner.

Skatteverket slog upp portarna för den första förlängningen av omställningsstödet den 20 oktober. Det påminner i mångt och mycket om det som betalades ut för mars och april., fast med skärpta krav på tappad omsättning. För perioden juni och juli är även maxbeloppet för stödet sänkt.

För närvarande söker cirka sex hundra företag om dagen omställningsstöd. Sista dag för att ansöka är 30 november 2020. Regeringen har i veckan föreslagit att både omställningsstödet och möjligheten att få anstånd med skatten ska förlängas ytterligare.

Statistiken nedan omfattar ansökningsperioden 2020-10-20 till 2020-11-09.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply