Höjda avgifter

Avgifterna för omställningsförsäkringarna till TRR (Tjänstemän) och TSL (Arbetare) höjs från och med den 1 oktober 2022 med anledning av ändrade huvudavtal och ändringar i LAS.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply