Höjd styrränta

Riksbanken har  beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply