Höjd milersättning

Regeringen har föreslagit förstärkningar av det nya reseavdraget, bland annat med höjt schablonbelopp för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet föreslås höjas från 18,50 till 25 kr per mil.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply