Hinderspröva i tid för kommande bröllop

– Antalet hindersprövningar har ökat kraftigt i vår. Det är nästan 35 procent fler som sökt hindersprövning i april i år jämfört med april i fjol. Många flyttade fram sina bröllop under pandemin, och nu verkar det finnas en uppdämd längtan att gifta sig, säger Vjera Catovic, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om två personer får gifta sig, att det inte finns något hinder. Hinder kan vara att någon av personerna är under 18 år, att de är nära släkt eller att någon av personerna redan är gift. När det inte finns något hinder utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning som personerna sedan ska lämna till vigselförrättaren.

– Viktigt att veta är att det inte kostar något och att intyget är giltigt i fyra månader. Den som vill byta till makes eller makas efternamn i samband med en vigsel kan ansöka om detta samtidigt. Då hanterar Skatteverket namnändringen i samband med att vi registrerar vigseln, säger Vjera Catovic.

Om någon av parterna inte är folkbokförd i Sverige finns särskilda regler, som det går att läsa om på skatteverket.se.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply