HFD om korttidsstöd

Högsta förvaltningsdomen avslår Tillväxtverkets överklagan gällande krav på att lön ska ha betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall för preliminärt stöd vid korttidsarbete.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply