HFD om korttidsstöd

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar om att bolaget betalar arbetsgivaravgifter under eller för jämförelsemånaden inte avgör om en arbetstagare ska anses vara anställd vid ansökan om korttidsstöd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply