HFD om förhandsbesked gällande moms – Srf konsulterna

Publicerat 25 mars, 2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i mål om förhandsbesked gällande moms i fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply