HFD om anstånd med betalning – Srf konsulterna

Publicerat 13 januari, 2022

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgivit dom kring anstånd med betalning av överskjutande ingående moms när det inte finns någon moms att betala för de avsedda redovisningsperioderna.

Läs mer