HD om möjligt skadestånd – Srf konsulterna

Publicerat 16 juni, 2021

Högsta domstolen (HD) klargör genom en dom att om en person har tecknat och tilldelats aktier i en nyemission, men inte betalar för aktierna, och aktiebolaget har förverkat aktierna så att de blivit ogiltiga kan bolaget inte kräva skadestånd.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply