Granskning av GDPR

Datainspektionen inleder ett antal granskningar av enskildas rättigheter gällande hantering av personuppgifter enligt GDPR .

Läs mer

Inlägget Granskning av GDPR dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply