Generösare regler kring personaloptioner – Srf konsulterna

Publicerat 28 maj, 2021

En lagrådsremiss ger ökad möjlighet för att utge personaloptioner, gränsen för antal anställda höjs från 50 till 150 och nettoomsättning eller balansomslutning från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply