Fyra av fem använde ny tjänst för att lämna bekräftelse om föräldraskap

– I e-tjänsten bekräftar den som inte fött barnet föräldraskapet, och den som fött barnet godkänner bekräftelsen. Båda signerar med e-legitimation. Därefter är föräldraskapet fastställt. Det är en väldigt enkel tjänst. Att så många har använt tjänsten ser vi som en positiv bekräftelse på att detta har varit efterlängtat, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

För att kunna använda tjänsten krävs att barnet och föräldrarna är folkbokförda i Sverige. Föräldrarna behöver också vara myndiga vid barnets födelse. E-tjänsten går bara att använda de första 14 dagarna efter barnets födelse. Om föräldrarna inte kan eller vill göra det digitalt så kan de bekräfta föräldraskapet hos socialnämnden. Socialnämnderna har ansvar för att utreda vem som är förälder till ett barn, såsom tidigare.

Om föräldrarna är gifta eller registrerade partner med varandra anses den icke födande partnern automatiskt som förälder till barnet, men i annat fall måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. År 2020 föddes 113 000 barn och för 63 000 av dessa behövde föräldraskapet fastställas.

I Skatteverkets e-tjänst kan föräldrarna också direkt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Det finns situationer då den digitala tjänsten inte kan användas. Så är fallet till exempel om någon av personerna är under 18 år eller har skyddade personuppgifter.

Statistik för de första tre månaderna sedan tjänsten infördes

Län

Andel av dem som kan använda tjänsten som har gjort det

Stockholm

76 %

Uppsala

84 %

Södermanland

71 %

Östergötland

84 %

Jönköping

80 %

Kronoberg

76 %

Kalmar

81 %

Gotland

84 %

Blekinge

66 %

Skåne

77 %

Halland

81 %

Västra Götaland

79 %

Värmland

79 %

Örebro

75 %

Västmanland

75 %

Dalarna

76 %

Gävleborg

76 %

Västernorrland

78 %

Jämtland

80 %

Västerbotten

80 %

Norrbotten

78 %

Samtliga län

78 %

Mer information om tjänsten på skatteverket.se länk till annan webbplats

Mer information om de nya reglerna hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats

Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webbenlänk till annan webbplats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply