Framgång mot organiserad brottslighet – Srf konsulterna

Publicerat 10 februari, 2021

Förra året var ett framgångsrikt år för myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten. Framgångarna speglas bland annat i Kronofogdens utmätningar under 2020.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply