Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete – Srf konsulterna

Publicerat 28 maj, 2020

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply