Fortsatt minskad omsättning för hotell-, restaurang- och resebranscherna

Siffrorna i rapporten som lämnas till Finansdepartementet visar att det är fortsatt svårt ekonomiskt med minskande omsättning för framför allt hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

– Hotell- och restaurangbranschen hade en mindre nedgång av omsättningen i juli jämfört med månaderna tidigare, men tidiga siffror för augusti pekar åter mot ett större fall i omsättningen där, säger Lars Lindvall, sektionschef på Skatteverket.

Resebyrå- och researrangörsverksamheter har tappat mest i omsättning relativt sett med en nedgång på 86 procent i augusti i år jämfört med augusti förra året.

Omsättningen har minskat med över 25 procent för branscherna kultur, nöje och fritid. För uthyrning, fastighetsservice och resetjänster var nedgången 28 procent och för hotell- och restaurangverksamhet 35 procent.

Arbetsgivardeklarationerna som har kommit in för augusti tyder på en viss återhämtning inom de flesta branscherna både vad gäller lönesummor och antalet anställda, bland annat finns en återhämtning inom hotell- och restaurangverksamhet vars nedgång minskar både för lönesummor och för antalet anställda jämfört med i juli.

Inflödet av ansökningar om tillfälligt anstånd ligger fortsatt på en låg nivå. Till och med 4 oktober hade det kommit in närmare 76 000 ansökningar.

Närmare 37 000 företag har beviljats anstånd på drygt 40 miljarder kronor under perioden varav anstånd för drygt 5 miljarder har upphört.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply