Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning – Srf konsulterna

Publicerat 12 januari, 2021

SCB:s särskilda aktivitetsmätning  av coronakrisens effekter på svensk ekonomi visar att november var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply