Fortsatt lågtryck i många företag i juni

Skatteverket sammanställer på uppdrag av Finansdepartementet indikatorer som syftar till att följa den ekonomiska utvecklingen i samband med utbrottet av covid-19 i Sverige, utifrån data som går att ta fram från Skatteverkets information.

Månadsdeklarationerna för juni månad visar att resebyråer och researrangörer var värst drabbade av ekonomisk nedgång i juni. Dessa minskade med 88 procent i juni, jämfört med juni 2019. I maj var minskningen 100 procent, det vill säga då förekom i princip ingen omsättning. Andra branscher där omsättningen minskade med över 60 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019 var lufttransport, som minskade med 77 procent, konstnärlig och kulturell verksamhet som minskade med 62 procent och hotell och logiverksamhet, som minskade med 61 procent jämfört med samma månad 2019.

Inom tillverkning har fallet hejdats. I maj minskade omsättningen med 25 procent, men i juni med fyra procent. Fallet har också bromsat in i transport och magasinering, som minskade med 22 procent i maj och med 11 procent i juni. Handel och reparation minskade med 12 procent i maj men har istället ökat med tre procent i juni.

Arbetsgivardeklarationer som hittills kommit in för juli månad tyder på små förändringar från juni månad både vad gäller lönesummor och antalet anställda.

Fram till den 23 augusti hade 15 400 företag sökt omställningsstöd som ges för fasta kostnader till företag som haft en minskad omsättning om minst 30 procent under mars och april.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply