Fortsatt höga utgifter för FK – Srf konsulterna

Publicerat 4 maj, 2021

Försäkringskassans (FK) prognos är att socialförsäkringens utgifter i år blir på liknande nivå som år 2020 på grund av en ökad sjukfrånvaro till följd av coronapandemin samt nyligen införda regeländringar.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply