Försämrat konjunkturläge

Riksbankens storföretagsundersökning visar ett förmodat sämre konjunkturläge det närmaste halvåret pga energipriser, inflations- och ränteuppgången samt svag utveckling av växelkurs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply