Förlängt omställningsstöd

Det förstärkta omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av vissa restriktioner förlängs mellan augusti 2020 och april 2021. Stödet kan sökas från och med den 16 augusti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply