Förlängt omsättningsstöd

Regeringen förlänger omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive KB) förlängs för tiden juli-september 2021. Även en ändring i reglerna om alternativ referensperiod genomförs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply