Förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om den s.k. utomståenderegeln när delägare och de utomstående ägarna inte haft samtidigt ägande.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply