Förhandsbesked om inkomstskatt – Srf konsulterna

Publicerat 27 december, 2022

Högsta förvaltningsdomstolen har i begäran om förhandsbesked om inkomstskatt dömt att ett bolag i Curaçao ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av regler om näringsbetingade andelar.

Läs mer