Föreslagen momsgräns

Regeringen har överlämnat lagförslag till riksdagen om höjd omsättningsgräns för befrielse från moms  från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply