Föreslagen lättnad kring personaloptioner – Srf konsulterna

Publicerat 17 november, 2020

Regeringen föreslår generösare regler kring personaloptioner. Detta genom att gränserna för antalet anställda och nettoomsättning eller balansomslutning skulle höjas.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply