Förenkling kring samordningsnummer för flyktingar från Ukraina

Alla som omfattas av massflyktsdirektivet bedöms behöva ett samordningsnummer för vistelsen i Sverige. Därför kommer Migrationsverket att begära tilldelning av samordningsnummer för de som uppvisat en giltig passhandling eller annan godtagbar identitetshandling eller där identiteten kunnat fastställas på annat sätt. Dessa personer behöver därmed inte själva ansöka om samordningsnummer på ett servicekontor.

Migrationsverket kommer att begära samordningsnummer även för de som beviljats uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet innan beslut om det nya arbetssättet fattades. Det är Skatteverket som fattar beslut om samordningsnummer. Personen meddelas därefter vilket samordningsnummer hen tilldelats. De som redan fått ett samordningsnummer behåller det.

Den som har ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet från Migrationsverket har rätt att arbeta i Sverige. Då behövs även skatteregistrering, det vill säga anmälan om A-skatt. Det sköter normalt arbetsgivaren. Den som omfattas av massflyktsdirektivet kan dock börja arbeta redan innan samordningsnummer och A-skatteregistrering finns på plats.

Fakta:

Den som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet ska inte folkbokföras i Sverige och kan därför inte få ett svenskt personnummer. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Samordningsnumret gör det lättare att ha kontakt med svenska myndigheter, arbetsgivare, banker med mera. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply