Förändringar i allmänhetens terminal | Skatteverket

Efterfrågan från allmänheten att söka i allmänhetens terminal har minskat successivt under årens lopp. Uppgifterna i tjänsten kan enklare fås på annat sätt, via personalen eller mejl eller telefon, och dessa vägar väljer de flesta idag.

– Allmänhetens terminal fyller inte samma funktion som den gjorde förr. Efterfrågan på tjänsten är låg och it-miljön är föråldrad. Därför satsar vi istället på ökad kapacitet att ta emot och hantera motsvarande frågor via mejl och telefon, säger Ulrika Barvér, enhetschef vid Skatteverkets kundmötesavdelning.

Innehållet i terminalerna har begränsats under åren, på grund av ändrade lagar om personuppgiftsbehandling, vilket kan ha bidragit till minskat intresse. Samtidigt är många uppgifter, exempelvis adresser och födelsedatum, idag enkelt åtkomliga på internet.

Det allmänna diarium som tidigare funnits som en del i allmänhetens terminal är fortfarande tillgängligt på datorerna på servicekontoren, under ikonen som nu alltså heter Skatteverkets allmänna diarium.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply