Fondförmögenheten 6 000 md kr – Srf konsulterna

Publicerat 24 augusti, 2021

Den totala fondförmögenheten har passerat 6 000 miljarder (md) kronor och uppgår under andra kvartalet 2021 till 6 032 md. Trenden med historiskt stora nettoinvesteringar håller i sig  i spåren av pandemin.

Läs mer