Fler lagförda arbetsmiljöbrott

Antalet ärenden om arbetsmiljöbrott som leder till åtalsanmälningar hos Arbetsmiljöverket har ökat och allt fler arbetsmiljöbrott lagförs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply