Femte ändringsbudget

Regeringen har beslutat om en femte extra ändringsbudget för att stärka Sverige med mer medel till Sveriges militära försvar och tillfällig ekonomisk kompensation till svenska hushåll för höga elpriser.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply