Fast driftställe

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fast driftställe.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply