EU om hållbarhet

EU kommissionen har presenterat en samling åtgärder som EU Taxonomy Climate Delegated Act, Corporate Sustainability Reporting Directive utifrån The European Green Deal, strategin för ett klimatneutralt Europa 2050.

Läs mer

Inlägget EU om hållbarhet dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply