Esef-krav föreslås skjutas upp

Regeringen vill skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta redovisning i Esef-format till att tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Läs mer

Inlägget Esef-krav föreslås skjutas upp dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply