Ersättning vid bankbedrägeri

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har fattat vägledande beslut gällande förlustbärandet när en konsument varit grovt oaktsam vid skydd av  personliga koder i samband med bankbedrägeri.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply