Ersättning för riskgrupper – Srf konsulterna

Publicerat 28 oktober, 2020

Försäkringskassan informerar om att regeringen planerar att fatta beslut om förändringar i ersättningen för riskgrupper. Det gäller förändringar i diagnoslistan, riskgrupp 2, samt en utökning av antalet dagar som man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply