Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda

– Vi har gjort en kraftsamling för att digitalisera underrättelser om felaktig folkbokföring. Under förra året var det bara 37 procent av alla underrättelser som lämnades digitalt. Nu är det 70 procent. Men vi vill komma ännu längre. Med digitala underrättelser går det snabbare att rätta felen, vilket är bra för alla, säger Jens Lindqvist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den nya tjänsten vänder sig framför allt till fastighetsägare och bostadsbolag. Den kräver inte inloggning.

Under de senaste åren har Skatteverket även öppnat en tjänst där privatpersoner kan rapportera att någon felaktigt folkbokfört sig på deras adress samt en för offentliga aktörer som upptäcker felaktigheter.

– Det ska vara enkelt att rapportera fel till oss och fastighetsägarna har efterfrågat en digital tjänst, säger Jens Lindqvist. Enda sättet att få bukt med felen inom folkbokföringen är att samverka med andra.

Den som har en person felaktigt skriven på den egna adressen kan och bör fortfarande anmäla det inloggad på Mina Sidor.

Fakta

Under hela 2021 var det 37 procent av alla underrättelser om felaktig folkbokföring som lämnades digitalt. I februari i år var det 44 procent. I augusti i år kom 70 procent in digitalt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply