Enklare att deklarera värdepapper digitalt

Den som har sålt eller löst in aktier och andra värdepapper förra året ska deklarera försäljningen i år. I e-tjänsten finns bilagan för värdepappersförsäljningen och endast omkostnadsbeloppet behöver fyllas i. Den som ska redovisa sin försäljning har därför mycket att vinna på att deklarera digitalt.

Omkostnadsbelopp är det som aktierna har kostat i inköp plus avgift för inköp. För den som inte vet vad aktierna kostat i inköp, till exempel om de gått i arv, går det att använda schablonberäkning som innebär att inköpspriset sätts till 20 procent av försäljningspriset.

– Många tycker det är svårt att beräkna omkostnadsbeloppet. Skatteverket vill bidra till att det blir enkelt, rätt och tryggt. På Skatteverkets webbplats finns därför bra hjälp, som vi hoppas att många kommer att ha nytta av, säger Athina Karapanagiotidou, deklarationsexpert på Skatteverket.

De som handlat med värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen. I årets deklaration redovisas sådana schablonintäkter för 3,6 miljoner personer, vilket är en halv miljon fler än förra året.

Den som sålt, bytt eller betalat med kryptovalutor ska deklarera det i samma bilaga som andra värdepapper. För handel med kryptovalutor finns dock inga uppgifter förifyllda. Det finns möjlighet att göra en förenklad redovisning.

– Vi vet att många gör sin redovisning löpande under året, framför allt de som handlar mycket. Därför ska de inte behöva göra om det i deklarationen. Du kan redovisa summan av dina affärer istället för att redovisa varje transaktion för sig. Dock behöver du hålla isär vinster och förluster eftersom förluster är avdragsgilla till 70 procent, något många inte känner till. Har du handlat med olika kryptovalutor behöver du även hålla isär dem, säger Jan Janowski.

Det går inte går att skriva in decimaler i e-tjänsten, utan avrunda till närmaste heltal, i många fall noll, och skriv hur stor andel du har sålt under övriga upplysningar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply