Enklare att deklarera digitalt för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Den 31 augusti börjar Inkomstdeklaration 2 skickas ut via digital brevlåda och post till de företag som ska deklarera och har bokslut 1 januari-30 juni 2020.

Samtidigt lanseras en förbättring av tjänsten Filöverföring, som gör att alla deklarationsuppgifter kan skickas in digitalt på en gång, det vill säga huvudblankett, bilagor och övriga upplysningar. Deklarationen kan sedan granskas och signeras på Mina sidor av behörig firmatecknare eller ett deklarationsombud.

Tjänsten kan användas av de som har ett deklarationsprogram som kan skapa .sru-filer.

De som inte har ett deklarationsprogram kan deklarera precis som tidigare, det vill säga genom att lämna huvudblanketten digitalt i tjänsten Inkomstdeklaration 2 och lämna bilagor på papper. Det går också fortsatt bra att lämna hela Inkomstdeklaration 2 på papper.


E-tjänster

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply