Energiläget

Energimyndigheten bedömer att det är ett ansträngt men stabilt läge för elförsörjningen i Sverige med fortsatt förhöjd risk för störningar in i år 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply