En ny mervärdesskattelag

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Den nya lagen ska enligt förlaget bland annat delas upp i 24 kapitel för att få en tydligare struktur och bli mer överskådlig och användarvänlig.

Läs mer

Inlägget En ny mervärdesskattelag dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply