En moderniserad arbetsrätt – Srf konsulterna

Publicerat 4 juni, 2020

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utarbeta förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga inom ramen för anställningen.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply