Elstödsförslag

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om användning av kapacitetsavgift för finansiering av elstöd  till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply