Elstöd godkänt

Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande förutsättningar för stöd till näringsidkare och juridiska personer efter en justering i grundmodellen med ett ersättningstak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply